Kapatmak için ESC tuşuna basın

0 281
5
mustafaboztepe
5 dakika

Türkiye’de Kaç Hukuk Fakültesi Var ? Türkiye’deki hukuk fakültelerinin kesin sayısını belirlemek için, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya benzeri resmi kurumlardan alınan güncel verilere başvurmak gerekmektedir. Bizde bu içerikteki verileri YÖK’ün üniversitelere dair istatistikleri yayınladığı resmi web sitesinden “https://istatistik.yok.gov.tr” almış bulunuyoruz. Bu istatistiklere göre aşağıda bulunan…

0 63
16
mustafaboztepe
16 dakika

Yabancı mahkeme kararlarının Türk hukukunda hüküm doğurması, yabancı kararın niteliğine göre ya tanınması ya da tenfizi ile mümkün olur. Tanıma veya tenfiz kararının verilmesiyle birlikte yabancı mahkeme kararı, mahalli mahkeme kararı kuvvet ve niteliği kazanır. Bununla birlikte taraflar yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizini istemek…

0 1642
6
mustafaboztepe
6 dakika

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan küresel bir örgüt olup, uluslararası barışın korunması, insan haklarının teşviki, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası işbirliği gibi önemli amaçlarla faaliyet gösterir. BM, 193 üye ülkeyi bünyesinde barındırarak dünya genelinde çeşitli sorunların çözümü ve küresel refahın artırılması için etkili…

0 3017
4
mustafaboztepe
4 dakika

Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler, uluslararası toplumda farklı zamanlarda kurulmuş iki önemli kuruluştur. Her ikisi de dünya barışı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütmüşlerdir ancak aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu içerikte ise Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler arasındaki farkları anlatacağız. Milletler Cemiyeti’nin Temel Özellikleri Milletler Cemiyeti,…

0 1051
2
mustafaboztepe
2 dakika

Tanımı & TBK md.379 Kullanım ödüncü sözleşmesi BK m. 379’da tanımlanmıştır. BK m. 379’a göre, kullanım ödüncüsözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmayı veödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir. Hukuki Niteliği Rızai bir sözleşmedir. Kurulması için…

0 1042
4
mustafaboztepe
4 dakika

Parlamenter sistem, iki yapılı olan yürütme organını halkın dolaylı olarak seçtiği ve seçilen yürütme organının bir tarafı olan kabinenin yasama organına karşı sorumlu olduğu demokratik bir yönetim biçimidir. Belirtilen tanım itibariyle saf parlamenter sisteme aittir. Parlamenter sistemin asli özelliklerini içinde barındıran bu tanımdan üç asli…

0 949
3
mustafaboztepe
3 dakika

1807 yılında Kabakçı Mustafa tarafından dönemin padişahı III. Selime karşı bir isyan başladı. Bu ayaklanma III. Selim’i tahtından etti ve boşalan tahta IV. Mustafa geçirildi. III. Selim faaliyetlerinden rahatsız olan ve Kabakçı Mustafa öncülüğünde başlatılan bu isyan neticesinde Padişah görevinden tasfiye edilirken Nizam-ı Cedit dönemi…

1 3129
3
mustafaboztepe
3 dakika

Tipiklik, suç kavramı ile doğrudan ilişikli bir unsur olup suçun unsurlarından biridir. Öyle ki fiil tipe uygun olmadığı durumlarda suç teşkil etmez. Suçun oluşması ve faile isnat edilebilmesi için tipikliğin gerçekleşmesi zaruridir. Tipiklik, failin fiilinin suç olarak değerlendirilebilmesi için suçun kanuni tanımındaki tipe uygun olup…